SIK SIK VERİLEN ÖĞÜTTEN SIKILMA ÇÜNKÜ BİR ÇİVİYİ ÇAKABİLMEK İÇİN DEFALARCA VURMAK GEREKİR

(Toplumsal İlişkiler 1029)

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنٖينَ
“(Ey Resulüm!) Sen (yine de) öğüt verip-hatırlat; çünkü gerçekten öğütle-hatırlatma, mü’minlere yarar sağlayacaktır.” (Zariyat/55)

En çok sevdiğim sözlerden biri de Ziya Paşa’nın ünlü “et-tekrarü ahsen velev kane yüz seksen” cümlesidir. Tekrar etmek yüz seksen kere bile olsa güzeldir. Çünkü insanoğlu unutan bir varlıktır. Çok çabuk unutuverir. Bu yüzden sürekli hatırlatmak icap eder.

Hz. Mevlana der ki; “sık sık verilen öğütten sıkılma, çünkü bir çiviyi çakabilmek için, defalarca vurmak gerekir.” bir meselenin tam kavranabilmesi için verilmek istenen mesajlara sık sık vurgu yapılması yerinde bir harekettir. Kur’an’da bir kıssa müteaddid defalar bir daha, bir daha anlatılır. Mevzuya dikkatlerin celbedilmesi için bu hal elzemdir.

Pedogojik açıdan tekrar etmenin faydası çok büyüktür. Zira tekrarın faydası sadece hatırlamayı sağlamak değildir. Şu bir gerçek ki, tekrar edilen konular daha iyi öğrenilir. Bir konu, ilk öğrenildiğinde çok iyi anlaşılsa bile, bilgiler beyinde tam olarak oturmaz. Aynı konu birkaç defa daha tekrar edilirse ancak beyin bilgileri yeniden tazeler, eski bilgilerle de bağlantılı hâle getirir. “Bizim oğlan bina okur, döner döner bir daha okur” sözü eğitimde çok yaygındır. “Hep aynı şeyleri tekrarlamak, çok çalışmak ama bir türlü ilerleyememek; yerinde saymak” gibi anlamlara gelen bu sözün hikayesi şöyle anlatılır:
  Eskiden medreselerde Arapça öğretim yapılırdı. Arapça dersinin temeli “emsile bina” idi “Bina”, Arapça dil bilgisinde fiillerin çatılarını, “emsile” de fiil çekimi ve örneklerini içerirdi. Bu ders, medreseye ilk başlayan çocuklar için çok zordu. Fakat bunları herkes öğrenmek zorundaydı. Arapça cümle yapmak, “bina” ve “emsile”yi öğrenmekle mümkündü. Bu dersin zorluğundan, hocaların sertliği ve titizliğinden dolayı sınıfta kalan öğrenciler, eğitimlerini yarıda kesmek zorunda kalmışlardır. Bu durum ana ve babaları o kadar bezdirmiştir ki “Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.” diye dert yanmışlardır.

Şemsettin ÖZKAN

21.04.2023 GÜZELYALI

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmeali.com

3-pixabay.com

4-bilgenc.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.