MUTLULUĞA SORULDU NEREDE OTURUYORSUN DİYE DEDİ Kİ ALLAH’IN HÜKMÜNE HER KOŞULDA RAZI OLAN KALPTE

(Toplumsal İlişkiler 727)

اَلَّذٖينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُؕ
Onlar, Rab’lerine yürekten iman eden ve Allah’ın öğüt ve uyarılarla dolu Zikri ve en büyük mûcizesi olan Kur’an sayesinde
 akılları ve kalpleri doyuma ulaşan, huzura kavuşan kimselerdir. 
Onlar, Kur’an’dan daha açık, daha ikna edici bir mûcize olamayacağını bilen ve kalpleri ancak onunla tatmin bulup sükûnete kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, kalpler ancak Allah’ın Zikri ve en büyük mûcizesi olan bu Kur’an sayesinde şüphelerden arınır; inkâr ve nifak hastalılarından, ruhsal çalkantılardan kurtulur ve gerçek anlamda mutluluk ve huzura kavuşabilir! Allah’ı zikreden, O’nu duyumsayan gönüller, varlık âleminde yalnız olmadıklarını bilir, dâimâ O’nun yakınında ve himayesinde, güvence içinde olduklarını hissederler. Allah’ın zikriyle, O’nun gönderdiği Kur’an mûcizesiyle doyuma ulaşmayan kalplerin, başka bir şeyle huzur ve itmînân bulmasına imkân yoktur!” (Rad/28)

Her zaman şunu tekrar tekrar söylemekten imtina etmiyorum; “kalpler ancak Allah’ı anmakla mutlu olur” diye. Çünkü kalplerin fabrika ayarlarında bu durum böyle ayarlanmış. Stres, depresyon gibi çağın hastalıklarından da kurtulmanın yolu da aynıdır; Allah’a yönelmek.

Hani mutluluğa sormuşlar;

– Nerede oturuyorsun” diye.

Demiş ki;

-Allah’ın hükmüne her koşulda razı olan kalpte.”

Burada işi uzmanına bırakalım. Ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden Psikiyatrist Prof. Dr. Sefa Saygılı hocamızın “dindarlar daha mutlu” yazısından bir alıntı yaparak yazımızı sonlandıralım:

“Özellikle psikolojide “pozitif psikoloji” denilen dal tamamen insanı insan yapan erdemleri inceliyor. Tabi bu incelemeleri bilimsel metotlarla yapıyor. Artık sadece hastalıkları ve problemleri giderme değil insanın iyimserlik, fedakârlık, mutluluk, diğergamlık, sorumluluk, güven, inanç, huzur, sabır, maneviyat, güzel ahlâk, yardımseverlik, merhamet, olgunluk gibi olumlu yönlerini güçlendirme de psikolojinin hedefleri arasında.

Pozitif psikolojinin objektif olarak incelediği konulardan biri de dine bağlı olmak, yani dindarlık. Araştırmalara göre; düzenli olarak ibadetlerini yerine getiren insanlarındaha mutlu olduğu ortaya çıkıyor.

Bunun çeşitli sebepleri var. Ancak dört faktör öne çıkmaktadır: İlk olarak din, insanların hayatta anlam, gelecek için iyimserlik ve ümit bulmalarını sağlayan tutarlı bir inanç sistemi sunmaktadır. Kaçınılmaz olan ölüm yalnızca inanmak ile anlam bulmaktadır. “Niçin dünyaya geldik? Yaşamın gayesi nedir? Ölümden sonra ne olacak?” gibi hayati soruların cevabı dindedir. Dinî inanç sistemleri insanların her şeyin düzen ve intizam içindeki kâinattaki yerlerini anlamalarını; olumsuzluklara karşı koymaya, streslerle başa çıkmaya ve hayatı süresince meydana gelen kaçınılmaz kayıplara anlam vermelerini ve bu zorlukların çözüme kavuşacağı öbür dünya için iyimser olmalarını sağlar. 

İkinci olarak, dinî merasimlere rutin olarak katılım ve dindar bir topluluğun parçası olmak, insanlara sosyal destek sağlamasının yanı sıra yakınlık ve aidiyet ihtiyaçlarını karşılar. Kendilerine ve topluma güvenlerini artırır.

Üçüncüsü, dine katılım çoğu zaman evlilikte sadakat, aile birliği, fedakârlık, yeme ve içmede ılımlılık, tevazu, affedicilik, Allah’ın verdiği nimetlere şükran duyma ve sevecenlikle karakterize edilen erdemli (faziletli) davranışlarla ve çok çalışmakla nitelendirilen bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı yaşam biçimleriyle ilişkilendirilmektedir.

Dördüncüsü, ibadet etmek, dua ve zikir etmek, ibadethanelere gitmek ve cemaatle Allah’a yönelmek ve benzeri dinî ve manevi uygulamalar sevinç, huşu, sevecenlik ve coşku gibi olumlu duygular doğurur, mutluluk verir. Sıkıntılı anlarda Yaradan’a sığınma, O’ndan yardım isteme rahatlatıcıdır. Bayramlar, dinî özel günler (kandiller gibi) yine toplumda birlik ve kardeşlik ruhunu, barış ve dayanışmayı artırır. 

Tabi bu araştırmalar Müslümanlar üzerinde yapılsa idi daha şaşırtıcı neticeler alınırdı. Ancak şu sonuç çıkmaktadır: İnanan insan daha mutlu, daha sağlıklıdır ve daha uzun yaşamaktadır. 

Şemsettin ÖZKAN

18.06.2022 DOĞANŞEHİR

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmeali.com

3-pixabay.com

4-yeniakit.com.tr (29 Ekim 2016 tarihli Sefa SAYGILI , “Dindarlar Daha Mutlu” yazısından alıntı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.