KABUL OLUNAN ÜÇ KİŞİNİN DUASI

(Toplumsal İlişkiler 262)


وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰه۪يمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰع۪يلُۜ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّاۜ اِنَّكَ اَنْتَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ
Hani İbrahim ve oğlu İsmail, Allah’a ibâdet amacıyla inşâ edecekleri Evin, yani Kâbe’nin temellerini birlikte yükseltirlerken Rablerine şöyle yalvarıyorlardı:“Ey Rabb’imiz
senin hoşnutluğun için yaptığımız iyilikleri ve duâlarımızı bizden kabul eyle! Doğrusu sen bütün duâları işitir, her şeyi bilirsin.” (Bakara/127)
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Resülüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:
Makbul olduğundan şüphe bulunmayan üç dua vardır:
Mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocuğuna duası
(Ebu Davud, Vitr 29, Tirmizi, Birr 7, Daavat 47,)

Üç kişi; zulme haksızlığa uğrayan, misafir (yolcu) ve babanın evladına duası ya da bedduası hemen kabul olunmaya hazır dualardır. Dua abartmış olmayayım dünyadaki en büyük enerjidir.

Dua; insanın tüm içtenliğiyle Rabb’ine yönelmesi, isteklerini ona iletmesi, ondan yardım dilemesi ve ona güvenmesidir. Dua insanın gizemli gücüdür. Bu gizemli güçle Yaradan’a inananlara, istediği mutlaka verilecektir.

Dua için, eğer eyleme dökülürse, insan diğer yaratıklardan beyin ve düşünce yapısıyla fark yaratır desek doğru demiş oluruz. Kozmik bilinçle dünyaya bakarsak, insanın beyin dalgaları, dünyayı idare eden en üstün bilgisayar donanımlarına, kat be kat fark atar. Yaratıcı dua ile beyin gücünün uyumlu birlikteli-

ğine, nice kapılar açar.

Kur’an’da Hz. İbrahim peygamberin dualarına sık sık yer verilir. Onun dualarında hem mazlumun, hem yolcu ve ev sahibinin, hem de babanın oğluna ve nesline duası vardır. Çünkü o Hakkı haykıran, ateşe atılan, çetin sınavlardan geçi-

rilen, çağın en kudretli hükümdarı Nemrut’la boğuşan, biricik oğlunu kurban etmesi, ıssız çöllere eşi Hacer ve oğlu İsma-

il’le birlikte bırakılması istenilen, Kabe’yi yeniden inşa edendir. Allah’ın Halil’im(dostum) buyurduğu, birçok kez haksızlığa uğratılmaya çalışılan bir mübarek insandır.

Bu yüzden Allah katında en öncelikli kabul edilmeye namzet dua mazlumların, haksızlığa adaletsizliğe uğrayanların yapacağı lehte ve aleyhte olan dualardır. Bu yüzden onların beddualarını da almamak lazım. Hayır dualarını almak gerekir.

Sonra misafirin gönlünün de hoş tutulması onun duası-

nın da alınması iyidir. Bu yüzden olsa gerek misafir gelince yemek duasının onlara yaptırılması adet haline gelmiştir. Onların da bedduasını almamak lazım. Çünkü o memleketinden çıkmış başka diyarlara gelmiş yalnızdır, kimsesizdir ve çaresizdir. İhtiyaçları artmıştır. Bu yüzden korunup kollanması, ko-

naklamasına fırsat verilmesi gerekir. Ona verilecek yiyecek ve içecek, ev sahibinin evinde bereketin artmasına vesile olacaktır. Hz. İbrahim’in sofrasını, bereketini gelen her misafirinin önüne dana kebabını koymasını aklımıza bir getirsek iyi olur.

Babanın evladına yapacağı dua ya da beddua en etkili dualar içindedir. Bu yüzden insan babasının hayır duasını alma konusunda titiz davranmalıdır. Onlara karşı hareketlerine ve sözlerine dikkat etmelidir.

Hazret-i Ayşe şöyle nakleder:

Resûlullah’a bir kişi geldi. Yanında da yaşlı bir zât vardı. Allah Resûlü:

«–Ey filân! Yanındaki kimdir?» diye sordu. O kişi:

«–Babamdır.» cevâbını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber şu îkazda bulundu:

«–Onun önünde yürüme, ondan evvel oturma, onu ismiyle çağırma ve ona hakâret ettirme!» (Heysemî, VIII, 137)

Bir kimse başkasının babasına hakâret eder veya kötü davranırsa, o da aynıyla mukâbele eder. Böylece evlât, kendi babasına hakâret ettirmiş ve kötülük etmiş olur. Ebeveynin evlâtları üzerindeki hakları o kadar çoktur ki, bunları ödemek pek zor, hattâ imkânsızdır. Hadîs-i şerîfte buna şöyle bir teşbihle dikkat çekilmektedir:

Hiçbir evlât, babasının hakkını ödeyemez. Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp âzâd ederse, babalık hakkını (ancak o zaman) ödemiş olur.” (Müslim, İtk, 25; Ebû Dâvûd, Edeb, 119-120; Tirmizî, Birr, 8/1906)

Bu sebeple, Allah rızâsı için herhangi bir hayır ve iyilik yapılacaksa, evvelâ ana-babanın düşünülmesi îcâb eder. Sonra da en yakından uzağa doğru diğer insanlar…

Şemsettin ÖZKAN

19.02.2021 KONYA

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmeali.com

3-suskunduvar.com

4-islamveihsan.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.