HAKKIN SIFATLARINI TEMAŞA ETMEKSİZİN EKMEK DAHİ YESEM BOĞAZIMDA KALIR

(Toplumsal İlişkiler 360)


اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِاُو۬لِي الْاَلْبَابِۚ
اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاًۚ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelip gitmesinde, akıl ve vicdan sahipleri için Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren işaretler vardır.”
“(Aklı ve basireti olanlar ki) Onlar ayakta iken, otururken ve yan yatarken (devamlı) Allah’ı hatırlar (O’nu zikreder ve O’na yalvarırlar), göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde (dikkat ve ibretle) düşünür (eşyanın hikmet ve hakikatini anlamak üzere ilmi ve fikri araştırma yaparlar) ve “Rabbimiz, Sen (bütün) bunları hâşâ (gayesiz ve hikmetsiz) boş yere ve bâtıl sebeplerle yaratmadın, Sen (böyle yersiz ve yararsız iş yapmaktan) Yücesin. Bizi ateşin azabından koru” (diye yalvarırlar).” (Al-i imran/190-191)

Hz. Mevlana der ki; “ Hak’kın sıfatlarını temaşa etmeksizin ekmek dahi yesem boğazımda kalır.” Her yerde göklerin yerlerin yaradılışında, gece ile gündüzün birbiri ardına gelişinde, çiçeklerde, böceklerde hasılı her şeyde yüce Yaratıcı’nın sıfatlarını, varlığını ve birliğini görürüm demek ister Hz. Pir, ve ekler;

Vah bana eğer bütün bunları görüp temaşa edemezsem, yüce Rabbimin adıyla evreni okuyamazsam, bir dilim ekmek dahi boğazımda düğümlenir kalır,” der. Biz de diyoruz ki, Allah’ın şu sıfatlarından ve isimlerinden hangilerini göremiyorsunuz?

Araf Suresinin 180. ayetinde ”En güzel isimler O’nundur” yazar. Bu nedenle her Müslüman Esmaül Hüsna’yı bilmeli ve Allah’ı bu isimlerle zikretmelidir. 

Allah’ın Subuti Sıfatları ve Anlamları  

1- Kudret: 

Evreni yoktan var eden Allah’ın her şeye gücü yeter. Bir şeyin olmasını istediğinde ”Ol” der ve olur. 

2- Semi: 

O gizli konuşmaları ve fısıldaşmaları bile duyar. 

3- Basar: 

Basar, gören demektir. Allah, dünyada olan her şeyden haberdardır. Onun izni ve rızası olmadan hiçbir şey yapılamaz.

4- Hayat: 

Allah’ın Hayy sıfatı ile aynı anlama gelir. O diridir. Onsa uyku hali ya da yorgunluk hasıl olmaz. 

5- Tekvin: 

Gördüğümüz ve göremediğimiz her şeyin yaratıcısı Allah’tır. 

6- Kelam: 

Kelam sıfatı, Allah’ın kullarıyla kelimelere ve seslere ihtiyaç duymadan konuşabilmesi anlamına gelir. 

7- İlim: 

İlm-i Ezel olarak da bilinen ilim sıfatı, Allah’ın kainattaki her şeyden haberdar olması demektir. 

8- İrade: 

Allah en büyük iradedir ve her şey onun istemesiyle gerçekleşir. 

Allah’ın Zati Sıfatları ve Anlamları 

1- Vücud: 

 Vücud kelimesinin anlamı varlık demektir. Vücud sıfatı ise Allah’ın bir ve tek olduğu manasına gelir. 

 
2- Beka: 

Allah’ın sonu yoktur. O ezeli ve ebedidir. 

3- Kıdem: 

Yüce yaratıcı zamandan münezzehtir. 

4- Kıyam Bi-Nefsihi: 

Allah, kimseye ihtiyaç duymaz. Yaratılan her şey Allah’a muhtaçtır.

5- Vahdaniyet: 

Ferd-i Vahid ile aynı manaya gelir. Allah’ın bir ve tek olması demektir. 

6- Muhalefet-ün Lil Havadis: 

Allah’ın sonradan yaratılan hiçbir şey benzemediği anlamına gelir. 

Allah’ın İsimleri ve Anlamları Nelerdir? 

Hadi: Hayırlara sevk eden. 

Samet: Kimseye muhtaç olmayan. 

En-Nafi: Faydalı şeyleri yaratan. 

 Karib: Kullarına çok yakın olan. 

 Mübdi: Kainatı yoktan var eden. 

 El-Basid: Bol bol rızık veren. 

 Hallak: Yaratma gücü sonsuz olan. 

 Zahir: Varlığı aşikar olan, kesin delillerle bilinebilen. 

 El-Bais: Öldüren ve dirilten. 

 Müntakim: Ceza verirken adil olan. 

 El-Kaviyy: Her şeye gücü yeten. 

 Tevvab: Kullarının tövbelerini kabul eden. 

 Rauf: Şefkat ve merhamet gösteren. 

 Aliyy: Sonsuz yücelik sahibi. 

 El Mucib: Duaları kabul eden. 

 El Settar: Ayıpları ve kusurları örten. 

 Afüv: Tövbe eden kullarının günahlarını silen. 

 El Mütekebbir: Büyüklükte eşi ve benzeri bulunmayan. 

Allah’ın İsimlerini Okumanın Faydaları 

Sık sık Allah’ın isimlerini zikretmek, kazadan, beladan ve hastalıktan korur. Kişinin imanını tazeler ve maneviyatını güçlendirir. Ne acı Hak’kın sıfatlarını temaşa edememek… 

Şemsettin ÖZKAN

29.05.2021 GÜZELYALI

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmeali.com

3-neredekal.com

4-milliyet.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.