BİR ADAMIN KALBİNDE DÖRT KADIN VARDIR

(Toplumsal İlişkiler 471)


رَبَّـنَا اغْفِرْ لٖي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنٖينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُࣖ


Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği o dehşetli Gün beni, ana – babamı ve bütün inananları bağışla!” (İbrahim/41)

Önce şunun altını kalın çizgilerle çizelim; İslam kadına değer veren bir dindir. Bu yüzden olsa gerek dünyada kadın hakları ilk kez 1895 de yayınlanırken, bu dinin Peygamberi 632 Veda haccında kadınların haklarından söz ediyordu. Herkes kızı olduğu için utanç içinde yüzü kızarmış vaziyette dolaşıp kızlarını diri diri toprağa gömmeye çalışırken O, dört tane kızını (Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatıma) yanlarına omuzuna alıp özgürce Mekke sokaklarında dolaşıyordu.

Bir de bu başlığı atınca sakın aklınıza dört evlilik gibi popülist konular gelmesin. Şunu anlatmaya çalışıyorum.

Bir adamın kalbine dört kadın yerleşir, bunlar;

1- Annesi

2- Eşi

3- Kız kardeşi

4- Kızıdır.

*

Birinciyi razı etmek; Allah’ın rızasından geçer. Allah ve Peygamberine itaatten hemen sonra hayatımızın asla vazgeçilmeyen kadınlarından annelerimiz gelir. İşte Allah’ın hoşnutluğu onların gönüllerini almaktan geçer:

Senin Rabbinin hükmü şöyledir: O’ndan başkasına kulluk yapmayın ve anne-babaya ihsan ve iyilikle davranın (diye emretmektedir). Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: “Öf” bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle (ki İslam ve insanlık bunu gerektirir).” (İsra/23)

*

İkinciye ikram etmek yani hanımlarımıza karşı güzel davranış sergilemek Allah’ın elçisinin vasiyyetidir:

“Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!” (Müslüm, Hac,147)

“Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh’tan korkunuz! Zira siz onları Allâh’ın bir emaneti olarak aldınız.” (Sahih-i Müslim)

“Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.”

“Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin.” (Ebu Davud, Nikah, 40-41)

“Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır. (Müslim, Birr 149)

*

Üçüncü ve dördüncü ile yani kızkardeşimizle ve kızımızla ilgilenmek bereket vesilesidir ve cennete açılan kapıdır onlar;

Ebu Sâid el Hudri’nin rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Eğer kişinin üç kızı veya üç kız kardeşi, iki kızı veya iki kız kardeşi varsa ve onlarla iyi geçinip onlara karşı olan sorumluluklarını Allah’ın emrettiği doğrultuda yerine getirirse O kişi cennetliktir”
(İbn Hibban, Sahih, 446; Humeydi, 2/323, 324, 738; Tirmizi, 1913, 1917; Ahmed, 3/42; Ebu Davud, 5147; İbn Ebi Şeybe, 7/552, 5490; Buhari,, el Edebu’l Mufrad, 1/155, 79)

Enes b. Mâlik, rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurduğunu bildirir:
“Kim iki veya üç kızının, iki veya üç kız kardeşinin nafakasını kazanır ve onları evlendirene kadar veya kendisi ölene kadar onlara bakarsa” buyurduktan sonra orta parmağı ile yanındaki parmağı göstererek “Ben ve O, Cennette bunlar gibi beraberiz” buyurdu.
(İsnâdı sahihtir. İbn Hibban, Sahih, 447; Hatib, Târih Bağdad, 8/315, 316, 11/80, 81; Ahmed, 3/147, 148, 156 ve Ebu Ya’lâ, 6/166, 3448)

“Annene, babana, kız ve erkek kardeşlerine iyi muamele et onlardan sonra sırasıyla en yakınlara iyilikte bulun.”
(Nesâî, Ahmed bin Hanbel, Musned; Hâkim; Ebû Dâvûd)

“Veren el, üstün olandır. Hayır yapmaya sana en yakınlardan başla. Önce annene, babana, kız kardeşine, kardeşine ver, daha sonra en yakınlardan devam et.”
(Nesâî, Zekât, Bab 51, Hadis no: 2485; Muslim, Zekat: 32; Dârimi, Zekat: 22; İbn Hibbân, el-İhsân, Hadis no: 3341; Beyhaki, es-Sunenu’l-Kubrâ, 8/345)

Şemsettin ÖZKAN

29.09.2021 GÜZELYALI

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmeali.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.