SANMAYASIN Kİ AŞK AKIL İŞİDİR GÜL Kİ HER GÖNLÜN MÜRŞİDİDİR KİMİNİ KOKUSUYLA ŞAD EDER KİMİNİ DE DİKENİYLE İRŞAD EDER

(Toplumsal İlişkiler 515)


اَلَّذٖينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُؕ
Onlar, Rab’lerine yürekten iman eden ve Allah’ın öğüt ve uyarılarla dolu Zikri ve en büyük mûcizesi olan Kur’an sayesinde 
akılları ve kalpleri doyuma ulaşan, huzura kavuşan kimselerdir. 
Onlar, Kur’an’dan daha açık, daha ikna edici bir mûcize olamayacağını bilen ve kalpleri ancak onunla tatmin bulup sükûnete kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, kalpler ancak Allah’ın Zikri ve en büyük mûcizesi olan bu Kur’an sayesinde şüphelerden arınır; inkâr ve nifak hastalılarından, ruhsal çalkantılardan kurtulur ve gerçek anlamda mutluluk ve huzura kavuşabilir! Allah’ı zikreden, O’nu duyumsayan gönüller, varlık âleminde yalnız olmadıklarını bilir, dâimâ O’nun yakınında ve himayesinde, güvence içinde olduklarını hissederler. Allah’ın zikriyle, O’nun gönderdiği Kur’an mûcizesiyle doyuma ulaşmayan kalplerin, başka bir şeyle huzur ve itmînân bulmasına imkân yoktur!” (Rad/28)

Şems-i Tebrizi; “sanmayasın ki aşk akıl işidir. Gül ki her gönlün mürşididir. Kimini kokusuyla şad eder kimini de dikeniyle irşad eder” derken aşkı gülle çok güzel tanımlar ve aşkta mantık olmadığını söyler. Hani bazıları mantık evliliği gibi laflar söylüyorlar ya, buna mahal yok, yer yok.

Eğer bir mantık aranacaksa gülün koku vermesi gibi Allah’ın yaradılış gayesine uygun kadın ve erkeğin artı eksi kutupların birbirini çekmesi gibi birbirini çekmesi gerekir. Bunun içinde fazla bir akıl fikir yürütmeye gerek yok.

Şad etmek; yani sevindirmek, neşelendirmek, gülün bir başka ifadeyle sevgilinin fıtratının doğal bir sonucudur. İster mantığınıza uysun ister uymasın sevgili aşığını neşeye garkeder, sevince boğar. Güzel kokular, ıtırlar insanı mesteder.

Asıl mevzu gülün dikeniyle irşad etmesi meselesi işte aşk buradadır. Hani hep söyleriz “gülü seven dikenine katlanır” diye. Gerçekten de gülü sevmek aşktır aynı zamanda. Gülün sadece kokusu, güzelliği yok aynı zamanda ele batan dikenleri var. O ele batan dikenler seni irşad ediyor. Burada irşad kavramına bir parantez açmak gerekiyor.

İrşad’ kelimesinin tam olarak anlamı, yol gösterendir. Sözlükteki karşılığı doğru yolu bulmak ve kararlıkla benimsemektir. Bu sözün maddi ve manevi anlamı bulunur. Herkes bu iki anlamda da bu kelimeyi kullanabilir. Bazı durumlarda insanlar birbirlerini herhangi bir konuda uyarabilir. Bu duruma irşad etmek deniliyor. Gülün dikeni de işte böyle bir şey. İnsanı uyarıyor ve aşığın, bülbülün doğru yolu bulmada kararlılık göstermesine katkı sunuyor.

Geliniz bu faslı sözleri Nesimi’ye ait bir Özhan Eren bestesiyle kapatalım:

Gül olanın aslı güldür,

peygamberin nesli güldür

Girdim şahın bahçesine,

cümlesi aşı güldür gül

Girdim şahın bahçesine,

cümlesi aşı güldür gül

Asmasında gül dalları,

kovanında gül balları

Ağacında gül hâlleri,

selvi çınarı güldür gül

Ağacında gül hâlleri,

selvi çınarı güldür gül

Açıl gel ey gonca gülüm,

ağlatma şeydâ bülbülün

Açıl gel ey gonca gülüm,

ağlatma şeydâ bülbülün

Şu inleyen garib dilin,

âh-u efgânı güldür gül

Şu inleyen garib dilin,

âh-u efgânı güldür gül

Gülden terâzi yaparlar,

gül ile gülü tartarlar

Gül alırlar gül satarlar,

çarşı pazarı güldür gül

Gül alırlar gül satarlar,

çarşı pazarı güldür gül

Gel hâ gel gül ey Nesîmi,

geldi yine gül mevsimi

Gel hâ gel gül ey Nesîmi,

geldi yine gül mevsimi

Bu feryad bülbül sesimi,

sesi feryâdı güldür gül

Bu feryad bülbül sesimi,

sesi feryâdı güldür gül

Şemsettin ÖZKAN

14.11.2021 DOĞANŞEHİR

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmeali.com

3-milliyet.com.tr

4-lyricstranslate.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.