İNSANLAR VARDIR SU GİBİ AZİZ SU GİBİ DURU KONUŞTUKÇA SU OLUR AKARLAR KAN GİBİ CAN GİBİ CANAN GİBİ

(Toplumsal İlişkiler 393)


لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ٓي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍۘ

Biz insanı, yaratılış amacını gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü zihnî ve bedenî özelliklerle donatarak, varlık mertebelerinin en yükseğine çıkabilecek bir yetenek ve kapasitede, yani, olması gereken en güzel biçimde yarattık.” (Tin/4)

Şems-i Tebrizi der ki; “insanlar vardır; su gibi aziz, su gibi duru. Konuştukça su olur akarlar; kan gibi, can gibi, canan gibi.” Gerçekten de bazı insanlar o kadar iyi, güzel, saf ve durudurlar ki, her şeylerine hayran kalırsınız. Çünkü onlarda öyle istidatlar vardır ki, öyle meziyetler vardır ki, öyle doğallıkları vardır ki hayran kalmamak sevmemek mümkün değildir. Çünkü onların duruş ve tavırları sevimlilikleri su gibidir, damarda akan kan gibidir, sevgili gibidir onlar. Zira onlar yukarıda geçen ayetteki en güzel şekilde yaratılan insan özelliklerini taşırlar. İnsanlığın zirvesi Peygamberlerden, Allah dostları evliyalardan, şehitlerden güzel insanlardan numuneler taşırlar. Yukarıdaki ayeti tefsir eden üstat Mevdudi, Tefhimü’l Kur’an adlı eserinde şunları söyler:

Tin ve Zeytun yetiştiren yere, yani Şam ve Filistin’e, bir de Tur Dağı ve Emin olan Mekke şehri üzerine yemin edilmiştir. İnsanın en güzel şekilde yaratılmasının anlamı şudur: Ona en iyi cisim ve diğer mahluklardan daha iyi özellik verilmiştir. Ayrıca ona düşünce, anlayış, ilim ve akıl gibi yüksek kabiliyetler de bağışlanmıştır. Bunlar diğer mahlukatta bulunmamaktadır. Bunun yanısıra insanların en yüksek ve kemal derecedeki fazilet sahibi olanları peygamberlerdir. Mahlukatın, peygambere bağışlanan bu makamdan daha yüksek dereceye ulaşması mümkün değildir. Onun için, insanın “ahsen-i takvim” olmasına şahit olarak peygamberlere nisbet olunan Şam ve Filistin üzerine yemin edilmiştir. Orada Hz. İbrahim”den Hz. İsa’ya kadar pek çok peygamberler gelmiştir. Tur-i Sina Hz. Musa’ya nübüvvet verilen yerdir. Mekke ise Hz. İbrahim ve İsmail eliyle temeli atılan tevhid dininin merkezidir. Bundan dolayı Arabistan’ın en kutsal ve merkezî şehri olmuştur. Hz. İbrahim bu yer hakkında Allah’a şöyle dua etmiştir: “Rabb’im! Bu şehri güvenli bir şehir yap…” (Bakara 126). Bütün Arabistan’ın her yerinde anarşi varken, bu duanın bereketiyle yalnızca bu şehir 2500 senedir emin merkezdi. “Ahsen-i takvim”den kasıt şudur: Biz insanı öyle güzel şekilde yarattık ki, onlardan yüksek rütbeli ve nübüvveti yüklenen insanlar çıkmıştır.

Su gibi aziz, su gibi duru insanlardan olmak temennisiyle…

Şemsettin ÖZKAN

02.07.2021 KONYA

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmeali.com

3-sevdalara.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.