BU YOLDA YÜZBİN TANE ADEM YÜZLÜ İBLİS VAR HER İNSAN YÜZLÜYÜ SAKIN İNSAN SANMA

(Toplumsal İlişkiler 522)


قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ
مَلِكِ النَّاسِۙ
اِلٰهِ النَّاسِۙ
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ
اَلَّذٖي يُوَسْوِسُ فٖي صُدُورِ النَّاسِۙ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım.” (Nas/1-6)

Şems-i Tebrizi der ki; “bu yolda yüzbin tane Adem yüzlü İblis var. Her insan yüzlüyü sakın insan sanma.” Gerçeği de öyle değil midir dostlar? Binbir şekil ve renge girmiş, kötü ruhlu, karşımızda binlerce Adem yüzlü İblis (şeytan) yok mudur? Kimisi güzel bir kadın suretinde, kimisi yakışıklı bir erkek suretinde, kimisi sözde bize dinimizi anlatan bir hoca kisvesinde, kimisi sözde size yardımcı olan, ancak kendi menfaatine çalıştığını sonradan çözdüğünüz, binlerce melek yüzlü şeytanlar vardır.

Maalesef bu tipleri anlamakta insan güçlük çekiyor. Aslında bu tipleri birazda anlamak ve çözmek kolaydır. Nasıl mı? Bunlar sizi Allah’ın emir ve yasaklarını uygulama noktasında nereye çağırıyor? Sizin kulağınıza neyi fısıldıyorlar buna bir bakmak lazım. Örneğin Allah’ın yasaklarını işleme konusunda sizi teşvik ediyorlarsa, içinizde duyacağınız her ses bunların sesidir. Yok şayet “hayır, hayır bunları yapamazsın, o haramdır, aleyhinedir” diye bir ses duyarsan, bu ses meleğin, yani vicdanının sesidir. Işte bu sese, kulak kesilmen gerekir.

Felak ve nas surelerine koruyucu,sığınma (muavizeteyn) denilmesi boşuna değildir. Felak suresini okumakla insan kendini dışardan kuşatan düşmanlarına karşı, nas suresini okumakla da içerden kuşatan düşmanı nefsine karşı bir duruş sergilemektedir. Burada kötülüğü teşvik etmede insanda var olan obsesyon (takıntı) ve vesvese insanı içten gelen kötü düşünce ve fikirlere karşı nas suresini okuyarak bloke etmeye yöneliktir. Mevdudi de Tefhimü’l Kur’an adlı tefsirinde esas tehlikenin nefsimizden geldiğine dikkat çeker:

Burada bir başka noktaya da dikkat edilmelidir. O da, insanın kalbine sadece dışarıdan cin ve şeytanlardan vesvese gelmediğidir. İnsanın kendi nefsi de vesvese verir. Yanlış düşünce ve sapmış aklın da vesvese vereceği ihtimal dışında değildir. İnsanın gayri meşru istek ve hevesleri, irade gücü ve muhakemesinin de onu saptırabileceği bilinmelidir. Bu konu Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmıştır: “Biz onun nefsinin ne vesveseler verdiğini biliriz.” (Kaf: 16). Rasulullah cuma namazı hutbesinde okunması sünnet olan duada şöyle buyurmuştur: “Nefsin şer ve fitnelerinden Allah’a sığınırız.” (Neuzu billahi min şururi enfusina.)

Şemsettin ÖZKAN

21.11.2021 DOĞANŞEHİR

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmeali.com

3-sevdalara.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.