AŞK NEDİR BİLMİYORSAN GECELERE SOR ŞU SAPSARI YÜZLERE ŞU KUPKURU DUDAKLARA SOR

      (Toplumsal İlişkiler 1175)

وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزٖيدُهُمْ خُشُوعاً
“Ve Allah’ın ayetlerini dinledikçe, O’na karşı saygı ve duyarlıkları zirveye ulaşır, gözyaşları içinde yeniden yüzüstü secdeye kapanmaktan kendilerini alamazlar!” (İsra/109)

Hz. Mevlana “gözyaşı neredeyse rahmet oraya iner” der. Fatih’in hocası Akşemsettin de “nerede akarsu varsa oraya yeşillik gelir. Gözyaşı olan yere de rahmet iner” derken aşkla gözlerden dökülen yaşların önemine dikkatlerimizi celbeder.

           Geceleyin teheccüde (gece namazına) kalkan aşıkların gözlerinden akan yaşların, sararmış yüzlerin ve Allah Allah diye O’nun adını anmaktan hiç durmamış, kurumuş dudakların aşkın en büyük delili olduğunu söyler Hz. Mevlana;  “aşk nedir bilmiyorsan; gecelere sor, şu  sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor.”

            Bir aşığın sevdiğine; “seni sevdiğime dair benden delil isteme, gecelere, sararmış solmuş yüzüme ve kurumuş dudaklarıma bakarsan anlarsın beni”anlamına da gelir bu sözler.

         “Sevmek kuru odunlar gibi sakin ve sessiz yanmaktır” der, Hz. Mevlana. Âşıkların yanışı bu değil midir değerli dostlar? Bu yanışlar ve gözyaşları dünyadaki suyun ve ateşinde  sebebidir belki de, kimbilir?

         Hz. Mevlana bu durumu şöyle ifade eder:“Âşıkların gönüllerinin yanışıyla, gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de.”

          Âşıkların gözyaşının değerini en güzel anlatan hadis İbn-i Ömer’den (r.a) rivayet edilen, kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı o zaman diliminde, arşın gölgesinde gölgelenecek yedi insan tipi arasında, o Allah için gözyaşı döken âşıklar da, yer alır:

         İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Yedi kimseyi Allah Teâlâ kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde, gölgesinde barındıracaktır. Bunlar: Adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescidlere bağlı kimse, birbirlerini Allah rızâsı için seven ve buluşmaları da ayrılmaları da bu sevgiye dayalı olan iki şahıs, itibarlı ve güzel bir kadın kendisiyle beraber olmak iste- yince ‘Ben Allah’tan korkarım’diyerek buna yanaşmayan erkek, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren adam, tenhâda Allah’ı anıp gözyaşı döken kişidir.(Buhârî, Ezân36)

Şemsettin ÖZKAN

14.09.2023 GÜZELYALI

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmeali.com

3-pixabay.com

4-suskunduvar.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.