ALLAH İÇİN DÖKÜLEN GÖZYAŞI KALBE ABDEST ALDIRIR

(Toplumsal İlişkiler 672)

وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزٖيدُهُمْ خُشُوعاً
Ve Allah’ın ayetlerini dinledikçe, O’na karşı saygı ve duyarlıkları zirveye ulaşır, gözyaşları içinde yeniden yüzüstü secdeye kapanmaktan kendilerini alamazlar!” (İsra/109)

Ah şu gözyaşı yok mu? Kalbimizden akan sevincin, üzüntünün bir şekilde gözlerimizden dökülmesi değil midir? Gözlerde gözyaşı yoksa ruhlarda gökkuşağı çıkabilir mi? Gözyaşının yüzde biri su ise yüzde dokuzu hislerdir desek yanılmış mı oluruz? Gözyaşları da çeşit çeşit değil midir? Ama en değerlisi Allah için dökülenidir.

Hz. Mevlana; “Allah için dökülen gözyaşı kalbe abdest aldırır” derken bu gözyaşının insan için en temizleyici olmasına dikkatlerimizi çeker.

Sevgili Peygamberimizin Allah için döktüğü gözyaşları bu mevzuya en güzel örnek teşkil eder. Abdullah İbni Mesud 

radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

– “Bana Kur’an oku!” buyurdu. Ben:

– Ey Allah’ın Resûlü, Kur’an sana indirilmişken ben mi sana Kur’an okuyayım? dedim. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: – “Kur’an’ı başkasından dinlemekten pek hoşlanırım” buyurdu. Bunun üzerine ben kendilerine Nisâ sûresini okumaya başladım.” “Her ümmetten bir şâhit getirip seni de bütün bunlara şâhit tuttuğumuz zaman onların durumu nice olur?” anlamındaki âyete (Nisâ sûresi, 41) geldiğimde: – “Şimdilik yeter!” buyurdu. Bir de baktım Resûlullah, iki gözü iki çeşme ağlıyordu. (Buhârî, Tefsîru sûre (4), 9, Fezâilü’l- Kur’ân 33, 34; Müslim, Müsâfirîn 247. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İlim 13; Tirmizî, Tefsir 5)

Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edilen bir hadiste gözyaşının önemine kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insandan birinin Allah için gözyaşı dökenler olduğu vurgulanır: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teâlâ, yedi sınıf insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:

-Âdil devlet başkanı,

-Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,

-Kalbi mescidlere sevgi ile bağlı müslüman,

-Birbirlerini Allah için sevip birliktelikleri ve ayrılıkları Allah için olan iki insan,

-Güzel ve mevki sahibi bir kadının gayr-i meşru davetine “Ben Allah’tan korkarım” diye yaklaşmayan yiğit,

-Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,

-Tenhâda Allah’ı anıp gözyaşı döken kişi.”  (Buhârî, Ezân 36, Zekât 16, Rikak 24, Hudûd 19; Müslim, Zekât 91. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 53; Nesâî, Kudât 2)

Şemsettin ÖZKAN

23.04.2022 GÜZELYALI

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmeali.com

3-pixabay.com

4-islamveihsan.com (ağlamakla ilgili ayet ve hadisler yazısından alıntı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.