SİZE BIÇAĞI DOKUZ SANTİM SAPLAYANIN BIÇAĞI ALTI SANTİM GERİ ÇEKMESİ LÜTUF MU?

(Toplumsal İlişkiler 188)


وَلَا تَرْكَـنُٓوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُۙ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَٓاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ
“Ey iman edenler! Kim olursa olsun zulüm ve haksızlık yapan kimselere asla güvenip bel bağlamayın; onlara, duygu ve düşünce plânında kesinlikle meyletmeyin; yoksa cehennem ateşi size de dokunur! Çünkü onlara ilgi duymak ve sevgi beslemek, yaptıkları kötülükleri onaylamak anlamına gelir. Unutmayın ki, sizin Allah’tan başka hiçbir yardımcınız, hiçbir dostunuz yoktur; öyleyse kendinize başka bir dost aramayın, aksi hâlde ilâhî yardımdan yoksun kalırsınız!” (Hud/113)

Dedi ki; “sen şairsin, elindeki bu taş ne?

Dedim ki; “şair aşka boyun eğer zulme değil!”

Rahmetli Cahit Zarifoğlu böyle derdi. İnsanlığa bir hal oldu. Suriyeli Aylan bebek yüzüstü Ege denizinden sahillerimize yüzüstü vurduktan sonra. Corana virüs de insanları yüzüstü aynı şekilde yoğun bakım ünitelerine vurdu. Zulme karşılık ya da zulme ses çıkarılmayışına karşılık kimbilir?

Zulüm, “din ve ahlâk kanunlarıyla belirlenen sınırları aşmak, adalet, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine aykırı davranmak” demektir. Kur’an’da zulüm, biri itikad diğeri ahlâk alanlarıyla ilgili olmak üzere iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. Birinci alanda genellikle “şirk, inkâr, günahkârlık, Allah’ın koyduğu kuralları, sınırları çiğneme ve aşma” mânalarını ifade eder. Buna göre şirk büyük bir zulümdür (Lokmân 31/13); Allah’ın kanunlarını çiğneyenler zalimlerdir; kâfirler zalimlerin kendileridir (Bakara 2/229, 254). Ahlâk alanında ise “haddi aşmak, başkasının hakkını ihlâl etmek, başkasına zarar vermek” anlamını ifade eder. Bu davranışları sergileyene de zalim denir. Yüce Allah, zulmün her türlüsünü haram kılmış, müslüman-kâfir ayırımı yapmaksızın zalimlere eğilim gösterilmemesini, yaptıkları kötülüklerin hoş karşılanmamasını ve onların yanında yer alınmamasını emretmiştir. İslâm’ın genel bir kuralı olarak Allah ve resulünün emrine uygun davranmayan kimsenin yanında yer alınmaz ve böyle bir âmirin dahi emrine itaat edilmez (Buhârî, “Ahkâm”, 4, “Megåzî”, 59). Şevkânî zalim devlet yöneticisinin emrinde görev alma meselesini genişçe tartıştıktan sonra özet olarak, zalimle oturup kalkmaya ve onun emrinde görev almaya mecbur kalan kimsenin sözlerini, yaptıklarını ve yapmadıklarını dinin koyduğu kriterlerle ölçmesini, bu kriterlere uygun hareket edemediği takdirde mümkünse hemen zalimden uzaklaşmasını tavsiye etmektedir (II, 601-603; âmire [ülü’l-emr] itaat konusunda bilgi için bk. Nisâ 4/59)

Çevirisini Buğra Özler’in yaptığı “Amerika’ya Meydan Okurken” adlı kitapta Malcom X şöyle bir ifade kullanır:

Bıçağı size dokuz santim saplayanın, bıçağı altı santim geri çekmesi lütuf değildir.” Malcolm X, siyah haklarını savunduğu süre boyunca (kendi ifadesiyle) “düşmanına diğer yanağını çevir, düşmanını sev, Tom Amca Liderliği” gibi Hıristiyan öğretisini merkeze alan mücadele biçimlerini sert şekilde eleştirmiş ve bu ifadeyi beyazlarla birlikte iş tutan, şiddet karşıtlığını savunan veya şiddet kullananları eleştiren uzlaşmacı zenci liderlere atıfla konuşmalarında sıklıkla kullanmıştır. İlk dönemlerinde hocasıyla birlikte ırkçı bir söylem geliştiren Rahip bir babanın oğlu, asıl adı Malcom Little olan Malcom x, tüm beyazlara karşı olan tutumundan hacca gittikten sonra Kabe’nin etrafında siyah beyaz Müslümanları birlikte kardeşlik içinde tavaf edip dönerken, aynı kaptan yemek yiyip içerken görünce vazgeçmiştir. Hatta eşine yazdığı mektupta bu durumu anlatmıştır. Böylece tam aydınlık dönemine geçerek El Hac Malik Şahbaz ismini kullanmaya başladı. Gittiği her yerde her ülkede adım adım amerikan gizli örğütü tarafından takip edilen, evleri çocukluğundan beri sürekli yakılan, babası ve kendisi cinayete kurban giden Malcom x Amerika’da siyahlara yapılan ikinci sınıf vatandaş muamelesini asla kabul etmediğini anlatır ve onlarla uzlaşan sözde Nation of İslam(İslam Milleti) örgütü Elijah Muhammed ile Harlem’deki bohem hayatından bir nebze kurtulup yarı aydınlık döneme geçse de tüm beyazları şeytan gören ve zenci ırkçılığına methiyeler düzerek, onlarla (beyazlarla) uzlaşmaya çalışan liderine atfen o ünlü “bıçağı size dokuz santim saplayanın, bıçağı altı santim geri çekmesi lütuf değildir,” sözü öyle sıradan bir cümle olmadığını bilmem anlatabiliyor muyum?

Şemsettin ÖZKAN

08.12.2020 KONYA

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmeali.com

3-Kaynak : Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 205

4-1000kitap.com (Malcom x Amerika’ya Meydan Okurken, çev:Buğra Özler) Pinar yay. Mart 2018 2.baskı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.