BİR ŞEY İSTERSEN İNSANDAN İSTEME VERSE MİNNETTİR VERMESE ZİLLETTİR SEN ALLAH’TAN İSTE VERSE NİMETTİR VERMESE HİKMETTİR

(Toplumsal İlişkiler 1002)

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعٖينُؕ
Sadece Sana kulluk ederiz; yalnızca Sana ibâdet eder, bütün emirlerine kayıtsız şartsız itaat ederiz. İyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini, doğruyu-eğriyi belirlemede, kendimize yalnızca ilâhî ölçüleri rehber ediniriz. Senden başka hayatımıza yön verecek, kurallar koyacak otorite kabul etmeyiz. Senin buyruklarına aykırı hükümler veren hiçbir güce —kim olursa olsun— asla boyun eğmeyiz ve ancak Senden yardım dileriz. Her türlü iyiliğin, güzelliğin Senin elinde olduğunu bilir, Senin iznin ve onayın olmadıkça hiçbir dileğin gerçekleşmeyeceğine yürekten inanırız. Dertlerimize devâyı, hastalıklarımıza şifâyı, sıkıntılarımıza çareyi ancak Sende arar; gerekli tedbirleri almakla birlikte, Senden başka hiç kimseden, hiçbir varlıktan medet ummayız. Sadece Sana yalvarır, yalnızca Senin kudret ve merhametine sığınırız.” (Fatiha/5)

Var mı Allah’tan başka medet umulacak, imdat (yardım) beklenecek veya sonuç üretebilecek bir makam? Neticeye ulaştırılabilecek gibi gözükenlerin çoğu; sathi, sanal veya fantastik bir ifadeyle pansuman tedbirlerdir.

Hz. Mevlana; “bir şey istersen, insandan isteme! Verse minnettir, vermese zillettir. Sen Allah’tan iste! Verse nimettir, vermese hikmettir” derken insan ve Allah’tan isteme yöntemlerinden varacağımız sonuçları çok güzel irdeler.

İnsandan istediğinde istenilen sana veriliyorsa birinci olarak minnet duygusu devreye girer. Minnet; gördüğü bir iyilik karşısında kendini borçlu hissetme duygusudur. İstenilen verilmezse bu sefer de zillet duygusu devreye girer ki bu hepten kötüdür. Zillet; hor görülme, aşağılanma, alçalma demektir.

Ama Allah’tan istersen herhalükârda iyisin demektir. İstediğinde yüce Mevlam verirse bu senin için bir nimettir. Nimet; yüce Rabbimizin bizim yararlanmamız için önümüze sunduğu herşeydir. Şayet istediğimiz Allah (c.c) tarafından bize verilmemişse bu da hikmettir. Hikmet; gizine, sırrına, akıl erdiremediğimiz neden veya bilgelik demektir. Olaya Şems-i Tebrizi gibi bakmak gerek; “ben Mevla’dan isterim. Verirse yüceliğindendir, vermezse imtihanımdır.”

Şemsettin ÖZKAN

25.03.2023 KONYA

KAYNAKLAR

1-kuran.diyanet.gov.tr

2-kuranmealicom

3-pixabay.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.